BEHANDELING

Indien er tijdens een consult problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of  behandeling nodig is.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar de kaakchirurg of orthodontist (beugels). 

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl

Facings
Facings
Kroon en Brugwerk
Kroon en Brugwerk
Implantaat
Implantaat
Mondhygiëne
Mondhygiëne
Klikgebit
Klikgebit
Bleken
Bleken
kindertandheelkunde
kindertandheelkunde
Chirurgie
Chirurgie
Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling